Afrikaans–English dictionary
Afrikaans–Engelse woordeboek

English translation of the Afrikaans word oorstelp

English/Afrikaans
Afrikaans → English
English → Afrikaans

AfrikaansEnglish
oorstelpdeluge; inundate; load; overcome; overpower; overwhelm; swamp
oorstelpendbaffling; overpowering; overwhelming
oorstelpinginundation; overwhelming
<< >