Afrikaans–English dictionary
Afrikaans–Engelse woordeboek

English translation of the Afrikaans word oorstelp

English/Afrikaans
Afrikaans → English

AfrikaansEnglish
oorstelpdeluge; inundate; load; overcome; swamp
oorstelpendbaffling; overwhelming
oorstelpinginundation; overwhelming
<< >