Woordenboeken op andere sites

BrontaalDoeltaal

Woordenboek
Afskrif van lys van Afrikaanse woorde en uitdrukkings (dbnl.org)
De Roepstem (roepstem.net)
MyMemory (translated.net)
Proeve van een Kaapsch-Hollandsch idioticon (dbnl.org)
Traperko (acc.umu.se)
Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen (dbnl.org)