Informatie over het woord acht slaan op (Nederlands → Esperanto: atenti)

Woordsoortwerkwoord

Voorbeelden van gebruik

Mijmerend voortstappend had de edelman niet voldoende acht op zijn omgeving geslagen, zodat hij tegen het vallen van de avond tot zijn misnoegen bemerkte dat hij verdwaald was.
Gewoonlijk slaan wij op dit soort brieven geen acht.
Ik sla er weinig acht op.
De grijsaard sloeg geen acht op deze verstandige woorden.
De duvels sloegen geen acht op hem.