Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd jaan

Frysk → Esperanto
FryskEsperanto
jaan
(oanjaan)