Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd fine

Frysk → Esperanto
FryskEsperanto
fine
(finen)
fine
(achtenearje; achtsje; miene)