Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd bite

Frysk → Esperanto
FryskEsperanto
(oantaaste)