Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd aangeschreven

Nederlânsk → Frysk


It wurd aangeschreven koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.

Oersetting is miskien wol mooglik yn de folgjende oare talen:

Wurdlist
<< >