Nederlands–Fries woordenboek
Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fries/Nederlands
Hier kunt u afzonderlijke woorden en enkele veel­ge­bruik­te woord­groe­pen van het Nederlands naar het Fries ver­ta­len. In­dien u he­le zin­nen wilt ver­ta­len, kunt u het ver­taal­pro­gram­ma gebruiken.
Nederlands → Fries

<< >