Nederlands–Afrikaans woordenboek
Nederlands–Afrikaanse woordeboek

Afrikaans/Nederlands
Hier kunt u afzonderlijke woorden en enkele veel­ge­bruik­te woord­groe­pen van het Nederlands naar het Afrikaans ver­ta­len. In­dien u he­le zin­nen wilt ver­ta­len, kunt u het ver­taal­pro­gram­ma gebruiken.
Nederlands → Afrikaans
Afrikaans → Nederlands

<< >