Engels–Nederlands woordenboek

Nederlandse vertaling van het Engelse woord account

Engels → Nederlands

EngelsNederlands (indirect vertaald)Esperanto
info account
zelfstandig naamwoord
info rekening
zelfstandig naamwoord
info konto
onbekende woordsoort
info account
zelfstandig naamwoord
(bill; calculation; calculus; check; reckoning; tally)
info nota
zelfstandig naamwoord
;
info rekening
zelfstandig naamwoord
info kalkulo
onbekende woordsoort
info account
zelfstandig naamwoord
(ground; motive; reason)
info reden
zelfstandig naamwoord
info kialo
onbekende woordsoort
info account
zelfstandig naamwoord
(clarification; elucidation; enlightenment; explanation)
info rekenschap
zelfstandig naamwoord
;
info verklaring
zelfstandig naamwoord
;
info exposé
zelfstandig naamwoord
info klarigo
zelfstandig naamwoord
info account
zelfstandig naamwoord
(narrative; story; tale)
info relaas
zelfstandig naamwoord
info rakonto
onbekende woordsoort
info account
werkwoord
(add up; calculate; count; figure; number; reckon; tally; work out)
info becijferen
werkwoord
;
info berekenen
werkwoord
;
info calculeren
werkwoord
;
info rekenen
werkwoord
;
info tellen
werkwoord
;
info uitrekenen
werkwoord
info kalkuli
onbekende woordsoort
info account
zelfstandig naamwoord
(balance‐sheet; books; overview)
info balans
zelfstandig naamwoord
info bilanco
onbekende woordsoort
info account
zelfstandig naamwoord
(report; exposé)
info exposé
zelfstandig naamwoord
;
info rapport
zelfstandig naamwoord
;
info verslag
zelfstandig naamwoord
info raporto
onbekende woordsoort
info account
werkwoord
(account for; clarify; construe; elucidate; make clear)
info beduiden
werkwoord
; duidelijk maken;
info expliceren
werkwoord
;
info klaren
werkwoord
;
info licht werpen op
werkwoord
;
info ophelderen
werkwoord
;
info uitleggen
werkwoord
;
info verhelderen
werkwoord
;
info verklaren
werkwoord
;
info toelichten
werkwoord
info klarigi
onbekende woordsoort
account book
info huishoudboek
zelfstandig naamwoord
mastrumada kaslibro
info account book
zelfstandig naamwoord
(inventory; record; register)
info register
zelfstandig naamwoord
info registro
onbekende woordsoort
account forvoor zijn rekening nemenakcepti la respondecon pri
info account for
werkwoord
(account; clarify; construe; elucidate; make clear)
info verklaren
werkwoord
info klarigi
onbekende woordsoort
info account for
werkwoord
(elucidate; explain; explicate; expound; give an accounting for; set out)
info verklaren
werkwoord
info ekspliki
werkwoord
account for
(render account)
rekenschap afleggendoni klarigon
info account for
werkwoord
(constitute; make up)
info uitmaken
werkwoord
;
info vormen
werkwoord
info konsistigi
onbekende woordsoort
info account holder
zelfstandig naamwoord
(account‐holder)
info rekeninghouder
zelfstandig naamwoord
info kontulo
onbekende woordsoort
info account number
zelfstandig naamwoord
info rekeningnummer
zelfstandig naamwoord
info kontnumero
onbekende woordsoort
info account of settlement
zelfstandig naamwoord
info eindafrekening
zelfstandig naamwoord
info finkalkulo
onbekende woordsoort
info account statement
zelfstandig naamwoord
(bank statement; statement of account)
info rekeningafschrift
zelfstandig naamwoord
info kontoeltiro
onbekende woordsoort
info bank account
zelfstandig naamwoord
(banking account)
info bankrekening
zelfstandig naamwoord
info bankokonto
onbekende woordsoort
info by all accounts
bijwoord
info naar men beweert
bijwoord
info aserte
onbekende woordsoort
demand an accountrekenschap vragenpostuli kontentigon de
leave out of accountbuiten beschouwing laten; geen rekening houden metlasi flanke
leave out of accountgeen rekening houden metne konsideri
info leave out of account
werkwoord
(disregard; ignore)
info negéren
werkwoord
;
info onder tafel schuiven
werkwoord
;
info passeren
werkwoord
;
info wegcijferen
werkwoord
; ;
info ignori
werkwoord
info make no account of
werkwoord
info geringachten
werkwoord
info neestimi
onbekende woordsoort
info on account
bijwoord
info op afbetaling
bijwoord
info partpage
onbekende woordsoort
on account of
(at; because of; for; for sake of; for the sake of; from; in favour of; owing to; through; due to; in; by reason of)
info door
voorzetsel
;
info om
voorzetsel
;
info uit hoofde van
voorzetsel
;
info vanwege
voorzetsel
;
info wegens
voorzetsel
pro
on no account
(by no means; in no way; not at all; not a whit; in the least)
in geen gevalneniel
on no account
(definitely not)
beslist niet; ; vooral nietnepre ne
info on no account
bijwoord
(not at all; not in the least)
info allesbehalve
bijwoord
; ;
info helemaal niet
bijwoord
; ;
info op geen stukken na
bijwoord
;
info lang niet
bijwoord
;
info allerminst
bijwoord
;
info in genen dele
bijwoord
info tute ne
onbekende woordsoort
on that account
(accordingly; for that reason; hence; so; therefore; thus)
info daarom
onbekende woordsoort
;
info deswege
onbekende woordsoort
tial
pay on account
info afbetalen
werkwoord
pagi parte
render account
(account for)
rekenschap afleggendoni klarigon
info savings account
zelfstandig naamwoord
info spaarrekening
zelfstandig naamwoord
info ŝparkonto
onbekende woordsoort
info settle accounts
werkwoord
(check out; settle up; square up)
info afrekenen
werkwoord
info pagi la kalkulon
onbekende woordsoort
info settle accounts
werkwoord
(check out; square up)
info afrekenen
werkwoord
info reguligi la kontojn
onbekende woordsoort
info statement of account
zelfstandig naamwoord
(bank statement; account statement)
info rekeningafschrift
zelfstandig naamwoord
info kontoeltiro
onbekende woordsoort
take account of
(pay attention to; take into account)
atenti pri
info take into account
werkwoord
(consider; ponder; reflect; regard; see; debate)
info konsideri
onbekende woordsoort
take into account
(pay attention to; take account of)
atenti pri
turn to account
(turn to good account)
fari uzon de
turn to account
(turn to good account)
garen spinnen bij;
info ter harte nemen
werkwoord
; zijn voordeel doen met
tiri profiton el
info turn to account
werkwoord
(employ; make use of; use)
info aanwenden
werkwoord
;
info benutten
werkwoord
;
info gebruiken
werkwoord
info uzi
onbekende woordsoort
turn to good account
(turn to account)
; fari uzon de
turn to good account
(turn to account)
garen spinnen bij;
info ter harte nemen
werkwoord
; zijn voordeel doen met
tiri profiton el
info turn to good account
werkwoord
(avail oneself of; employ; exercise; make use of; utilize)
info benutten
werkwoord
;
info te baat nemen
werkwoord
;
info waarnemen
werkwoord
info utiligi
onbekende woordsoort
info accountable
bijvoeglijk naamwoord
(corresponding; counterpart)
info aansprakelijk
bijvoeglijk naamwoord
info responda
onbekende woordsoort
info accountable
bijvoeglijk naamwoord
(responsible)
info verantwoordelijk
bijvoeglijk naamwoord
info responduma
onbekende woordsoort
info accounting
zelfstandig naamwoord
(accountancy)
info accountancy
zelfstandig naamwoord
info kontoscienco
onbekende woordsoort
info accounting
zelfstandig naamwoord
(book‐keeping)
info boekhouden
zelfstandig naamwoord
info librotenado
onbekende woordsoort
EngelsNederlands
accountachten; afrekening; bericht; beschouwen als; beschrijving; exposé; factuur; houden voor; nota; rapport; reden; rekenen onder; rekenen tot; rekening; rekenschap; rekenschap geven; relaas; vaste klant; verklaring; verslag
account bookhuishoudboek; huishoudboekje; koopmansboek; register
account formotiveren; neerleggen; rekenschap geven van; uitmaken; verantwoorden; verklaren; voor zijn rekening nemen; vormen
account holderrekeninghouder; rekeninghoudster
account numberrekeningnummer
account of settlementeindafrekening
accounts departmentboekhouding
accounts serviceaccountantsdienst
account statementrekeningafschrift; rekeninguittreksel
adjustment of accountsafrekening
annual accountjaarrekening
bank accountbankrekening
bring somebody to account for somethingiemand over iets onderhouden
by all accountsnaar men beweert
call somebody to accountiemand rekenschap vragen
call somebody to account for somethingiemand over iets onderhouden
call to accountter verantwooring roepen
carry to a new accountop een nieuwe rekening boeken
cast accountsde rekening opmaken
checking accountsalarisrekening
clear accountsde rekening vereffenen
current accountlopende rekening; rekening‐courant; salarisrekening
current account customerrekeninghouder
demand an accountrekenschap vragen
deposit accountdepositorekening
eyewitness’s accountooggetuigenverslag
for account ofvoor rekening van
give a good account of oneselfzich duchtig weren; zich waarmaken
give an account ofeen verklaring geven van; verslag uitbrengen over
have an account to settle witheen appeltje te schillen hebben met
have an account to settle with somebodyeen appeltje met iemand te schillen hebben
I have squared accounts with himik heb met hem afgerekend
joint accountgemeenschappelijke rekening
leave out of accountbuiten beschouwing laten; geen rekening houden met
make no account ofgeringachten; niet tellen
money of accountrekenmunt
not on any accountin geen geval
on accountop afbetaling
on account ofdoor; naar aanleiding van; om; om reden van; ter oorzake van; uit hoofde van; vanwege; wegens
on joint accountvoor gemeenschappelijke rekening; voor gezamenlijke rekening
on no accountin geen geval; onder geen enkele omstandigheid
on one’s own accountvoor eigen rekening
on that accountdaarom; deswege; om die reden; per se; uit dien hoofde
overdraw one’s accountrood komen te staan
pay on accountafbetalen
postal clearing accountpostrekening
postal giro accountpostrekening
press accountpersverslag
profit and loss accountwinst‐ en verliesrekening
put down to the account ofop rekening stellen van
put it down on my accountzet het op mijn rekening
put that down to my accountdat is voor mijn rekening
receive on accountop rekening ontvangen
render accountrekenschap geven
render an accountrekening en verantwoording afleggen; rekenschap geven
render an account ofrekenschap geven van
reserve accountreserverekening
running accountrekening‐courant
savings accountspaarrekening
settle accountsafrekenen; schoon schip maken
set up on one’s own accounteen eigen zaak beginnen; voor zichzelf beginnen
square accounts withafrekenen met
statement of accountafrekening
take account ofrekening houden met
take into accountin aanmerking nemen; rekening houden met
take no account ofgeen rekening houden met
that accounts for itdat verklaart de zaak
the great accountde dag des oordeels
the last accountde dag des oordeels
there is no accounting for tastesover smaak valt niet te twisten
turn to accountgebruik maken van; munt slaan uit; te baat nemen
turn to good accounteen goed gebruik maken van
unit of accountrekeneenheid
we have settled accountsik heb met hem afgerekend
accountabletoerekenbaar; verantwoordelijk; verklaarbaar
accountingaccountancy; boekhouden; boekhoudkundig
Woordenlijst
<< >