Engels–Afrikaanse woordeboek

Afrikaanse vertaling van die Engelse woord account

Engels → Afrikaans

EngelsAfrikaans (onregstreeks vertaal)Esperanto
info account
selfstandige naamwoord
info rekening
selfstandige naamwoord
info konto
selfstandige naamwoord
info account
selfstandige naamwoord
(bill; calculation; calculus; check; reckoning; tally)
info rekening
selfstandige naamwoord
info kalkulo
selfstandige naamwoord
info account
selfstandige naamwoord
(ground; motive; reason)
info rede
selfstandige naamwoord
info kialo
selfstandige naamwoord
info account
selfstandige naamwoord
(clarification; elucidation; enlightenment; explanation)
info verduideliking
selfstandige naamwoord
info klarigo
selfstandige naamwoord
info account
selfstandige naamwoord
(narrative; story; tale)
info verhaal
selfstandige naamwoord
info rakonto
selfstandige naamwoord
info account
werkwoord
(add up; calculate; count; figure; number; reckon; tally; work out)
info reken
werkwoord
info kalkuli
werkwoord
info account
selfstandige naamwoord
(balance‐sheet; books; overview)
info balans
selfstandige naamwoord
info bilanco
selfstandige naamwoord
info account
werkwoord
(account for; clarify; construe; elucidate; make clear)
info verduidelik
werkwoord
info klarigi
werkwoord
info account book
selfstandige naamwoord
(inventory; record; register)
info register
selfstandige naamwoord
info registro
selfstandige naamwoord
info account for
werkwoord
(account; clarify; construe; elucidate; make clear)
info verduidelik
werkwoord
info klarigi
werkwoord
info account for
werkwoord
(elucidate; explain; explicate; expound; give an accounting for; set out)
info verduidelik
werkwoord
;
info toelig
werkwoord
info ekspliki
werkwoord
info account for
werkwoord
(constitute; make up)
;
info uitmaak
werkwoord
info konsistigi
werkwoord
info bank account
selfstandige naamwoord
(banking account)
info bankrekening
selfstandige naamwoord
info bankokonto
selfstandige naamwoord
info by all accounts
bywoord
info na bewering
bywoord
info aserte
bywoord
info leave out of account
werkwoord
(disregard; ignore)
info ignoreer
werkwoord
info ignori
werkwoord
on account of
(at; because of; for; for sake of; for the sake of; from; in favour of; owing to; through; due to; in; by reason of)
info weens
voorsetsel
;
info vanweë
voorsetsel
pro
info on no account
bywoord
(not at all; not in the least)
info allesbehalwe
bywoord
;
info glad nie
bywoord
info tute ne
bywoord
on that account
(accordingly; for that reason; hence; so; therefore; thus)
daaromtial
take account of
(pay attention to; take into account)
aandag gee aan;
info hom bekreun
wederkerende werkwoord
atenti pri
info take into account
werkwoord
(consider; ponder; reflect; regard; see; debate)
info oorweeg
werkwoord
;
info beskou
werkwoord
info konsideri
werkwoord
take into account
(pay attention to; take account of)
aandag gee aan;
info hom bekreun
wederkerende werkwoord
atenti pri
info turn to account
werkwoord
(employ; make use of; use)
info benut
werkwoord
;
info benuttig
werkwoord
;
info gebruik
werkwoord
;
info aanwend
werkwoord
info uzi
werkwoord
info turn to good account
werkwoord
(avail oneself of; employ; exercise; make use of; utilize)
info benut
werkwoord
;
info benuttig
werkwoord
info utiligi
werkwoord
info accountable
byvoeglike naamwoord
(corresponding; counterpart)
info aanspreeklik
byvoeglike naamwoord
info responda
byvoeglike naamwoord
info accountable
byvoeglike naamwoord
(responsible)
info aanspreeklik
byvoeglike naamwoord
;
info verantwoordelik
byvoeglike naamwoord
info responduma
byvoeglike naamwoord
info accounting
selfstandige naamwoord
(book‐keeping)
info boekhou
selfstandige naamwoord
info librotenado
selfstandige naamwoord
EngelsAfrikaans
accountafreken met; ag; belang; berig; beskou as; betekenis; nota; oordeel; ophelder; rede; reken; rekening; rekenskap; rekenskap gee; skiet; uittreksel; verantwoord; verantwoording; verhaal; verklaar; verklaring; verslag
account bookrekeningboek; skuldboek
account forverantwoord; verklaar
accounting officerrekenpligtige amptenaar
accounting servicesrekenmeesterdienste
account of settlementfinale afrekening
as per accountvolgens rekening
bring to accountin rekening bring; rekenskap eis
call to accounttot verantwoording roep
capital accountkapitaalrekening
cash accountkasrekening; kontantrekening
cast accountsrekenings opmaak
charge to somebody’s accountop iemand se rekening bring; op iemand se rekening sit
clear accountsdie rekening vereffen
close an account’n rekening afsluit
contra accountteenrekening
current accountlopende rekening; ope rekening
deposit accountdepositorekening
exchequer accountskatkisrekening
general accounthoofrekening
give a good account of oneselfhom goed weer; hom nie onbetuig laat nie
gone to his accountoorlede
interest accountrenterekening
keep account ofrekening hou van
lay to somebody’s accountaan iemand toeskryf
leave out of accountbuiten beskouing laat; buiten rekening laat
liquidation accountlikwidasierekening
make out an account’n rekening opmaak; ’n rekening uitmaak; ’n rekening uitskryf
mess accountmenasierekening
money of accountrekenmunt
of small accountvan min belang
on accountop rekening
on account ofas gevolg van; omrede; ter oorsake van; ter wille van; vanweë; weens
on joint accountvir gesamentlike rekening
on no accounthoegenaamd nie; onder geen omstandighede nie
on one’s own accountop eie houtjie; vir eie rekening
open an account’n rekening open
profit and loss accountwins‐en‐verliesrekening
render an accountverslag doen; ’n rekening stuur
revenue accounteksploitasierekening
run an account’n rekening hê
running accountlopende rekening
run up an account’n rekening laat oploop
sell for accountvir rekening verkoop
settle an account’n rekening betaal; ’n rekening vereffen
square an account’n rekening betaal; ’n rekening vereffen
take account ofrekening hou met
take into accountin aanmerking neem; meereken
turn to good accountsoveel voordeel moontlik daaruit haal
accountableaanspreeklik; rekenpligtig; toerekenbaar; verantwoordelik
accountingrekeningkunde; verrekening
Woordelys
<< >