Old English–Modern English dictionary

English translation of the Old English word hlisfullice

Old English → English
English → Old English

Old EnglishEnglish
hlisfullicegloriously
Word list
<< >