English–West Frisian dictionary
Ingelsk–Frysk wurdboek

West Frisian translation of the English word accent

West Frisian/English
English → West Frisian
West Frisian → English

EnglishWest Frisian (translated indirectly)Esperanto
info accent
common noun
(
info emphasis
common noun
;
info stress
common noun
)
info aksint
common noun
info akcento
common noun
info accent
common noun
info aksint
common noun
info prononcmaniero
common noun
info accent
common noun
(
info accent mark
common noun
;
info supersign
common noun
)
info aksint
common noun
info supersigno
common noun
info accent mark
common noun
(
info accent
common noun
;
info supersign
common noun
)
info aksint
common noun
info supersigno
common noun
EnglishWest Frisian
accentaksint
<< >