English–Dutch dictionary

Dutch translation of the English word petition

English → Dutch

EnglishDutch (translated indirectly)Esperanto
info petition
common noun
info petitie
common noun
;
info rekest
common noun
;
info verzoekschrift
common noun
info petskribo
unknown part of speech
info petition
common noun
(appeal; application; bid; plea; request; behest)
info verzoek
common noun
info peto
unknown part of speech
info petitioner
common noun
(applicant)
info adressant
common noun
info petskribinto
unknown part of speech
EnglishDutch
petitionadres; bede; bezwaarschrift; een petitie indienen; eis; faillissementsaanvraag; faillissementsaanvrage; petitie; petitioneren; petitionnement; rekest; rekestreren; rekwest; rekwestreren; smeekschrift; smeken; verzoek; verzoekschrift
address a petition toeen adres richten tot
file a petitioneen rekest indienen
file a petition witheen rekest indienen bij
file one’s petition in bankruptcyzijn faillissement aanvragen
lodge a petitioneen rekest indienen
lodge a petition witheen rekest indienen bij
petition forsmeken om
petition in bankruptcyfaillissementsaanvraag; faillissementsaanvrage
petitionarysmekend; verzoekend
petitioneradressant; eiser; rekestrant; verzoeker
Word list
<< >