English–Dutch dictionary

Dutch translation of the English word farm

English → Dutch
Dutch → English

EnglishDutch (translated indirectly)Esperanto
info farm
common noun
(
info estate
common noun
;
info land
common noun
;
info property
common noun
;
info ranch
common noun
)
info boerderij
common noun
;
info plaats
common noun
;
info hoeve
common noun
info bieno
common noun
info farm
verb
(
info lease
verb
;
info take on lease
verb
)
info pachten
verb
info farmi
verb
info farm
common noun
(
info farming lease
common noun
)
info pachten
common noun
info farmo
common noun
info farm
verb
(
info cultivate
verb
;
info work
verb
;
info grow
common noun
)
info bebouwen
verb
info kultivi
verb
info farm
common noun
info pachthoeve
common noun
info farmbieno
common noun
info farm
verb
(
info breed
verb
;
info keep
verb
;
info raise
verb
;
info rear
verb
)
info fokken
verb
info bredi
verb
info farm out
verb
info verpachten
verb
info farmigi
verb
info farmer
common noun
(
info rancher
common noun
)
info boer
common noun
info bienisto
common noun
info farmer
common noun
(
info landlord
common noun
;
info squire
common noun
)
info grondbezitter
common noun
;
info landeigenaar
common noun
info bienulo
common noun
info farmer
common noun
(
info stockman
common noun
)
info veedrijver
common noun
info brutisto
common noun
info farmer
common noun
(
info grower
common noun
)
info kweker
common noun
;
info teler
common noun
info kultivisto
common noun
info farmer
common noun
(
info agriculturist
common noun
;
info tiller
common noun
)
info landbouwer
common noun
;
info agrariër
common noun
info agrokulturisto
common noun
info farmhouse
common noun
info pachtboerderij
common noun
info farmdomo
common noun
info farmhouse
common noun
info boerderij
common noun
;
info boerenhoeve
common noun
info biendomo
common noun
info farmyard
common noun
info boerenerf
common noun
info bienkorto
common noun
info studfarm
common noun
(
info stud
common noun
)
info paardenfokkerij
common noun
;
info paardenstoeterij
common noun
;
info stoeterij
common noun
info ĉevalbredejo
common noun
EnglishDutch
farmagrarisch; bebouwen; boerderij; boeren‐; boeren; boerenhoeve; boerenhofstede; fokkerij; het boerenbedrijf uitoefenen; hoeve; hofstede; hofstee; kwekerij; landbouw‐; landbouwbedrijf; pachten; pachthoeve; plaats
children’s farmkinderboerderij
dairy farmmelkboerderij; melkerij
experimental farmproefboerderij
farm cartboerenwagen
farm labourerlandarbeider
farm machinerylandbouwmachines
farm outin pacht geven; uitbesteden
farm producelandbouwproducten
farm productagrarisch product; landbouwproduct
farm workerlandarbeider
fish farmviskwekerij
model farmmodelboerderij
poultry farmhoenderpark; kippenboerderij; kippenfokkerij; pluimveebedrijf
sewage farmvloeiveld
tenant farmpachthof
truck farmgroentekwekerij
wind farmwindmolenpark
cattle‐farmveeboerderij
farmeragrariër; boer; landbouwer; landman; pachter
farm‐freshkakelvers
farm‐handboerenarbeider; boerenknecht
farm‐horseboerenpaard
farmhouseboerderij; boerenhoeve; boerenhofstede
farmingakkerbouw; boerenbedrijf; landbouw‐; pacht‐; teelt
farmsteadboerderij; boerenhoeve; boerenhofstede; hoeve; hofstede; hofstee
farmyardboerenerf; erf; erve; neerhof
guest‐farmvakantieboerderij
oyster‐farmoesterkwekerij
stock‐farmfokkerij
studfarmpaardenfokkerij; paardenstoeterij; stoeterij
<< >