English–Afrikaans dictionary

Afrikaans translation of the English word mill

English → Afrikaans
Afrikaans → English

EnglishAfrikaans (translated indirectly)Esperanto
info mill
common noun
info meul
common noun
;
info meule
common noun
info muelilo
common noun
EnglishAfrikaans
millboks; <duisendste deel van ’n dollar>; fabriek; frees; kartel; klits; klop; maal; masjien; meul; meule; ronddraai; slaan; spinnery; stamp; stempel; vol; vuisgeveg
all is grist that comes to his milluit alles trek hy voordeel; vir hom is alles welkom
have been through the millervaring hê; ’n leerskool deurloop hê
pepper millpepermeul
pounding millstampmeul
put through the milllaat swaar kry
rail millfabriek vir spoorstawe
roller millpletmeule; plettery; walsmeul; walsmeule
textile milltekstielfabriek
that brings grist to his milldit is water op sy meul
weaving millwewery
cane‐millrietsuikermeul; suikermeul
coffee‐millkoffiemeul; koffiemeule
flax‐millvlasfabriek
flour‐millkoringmeule
fulling‐millvolmeule
gig‐millkaardery; kaardmasjien
grind‐millslypmeul
hammer‐millhamermeule
hand‐millhandmeule
horse‐millperdemeul
lumber‐millsaagmeul; saagmeule
millboardbordpapier
mill‐cogwieltand
mill‐dammeuldam
mill‐dustmeulstof
milledgemaal
millermeulenaar; meulenaarmot
mill‐gearingdryfwerk
mill‐handfabriekswerker; meulwerker
mill‐hoppermeultregter
millingkarteling; maal
mill‐ownerfabrikant; meuleienaar
mill‐pondmeuldam
mill‐racewatervoor
mill‐sheetfabrieksvel
mill‐sluicemeulsluis
mill‐spunmasjinaal gespin
millstonemeulsteen
mill‐streammeulstroom
mill‐tail<waterstroom uit ’n meul>
mill‐wheelmeulrat
millwrightmeulbouer; meulmaker
mortar‐millkalkmeul
oil‐milloliemeul
paper‐millpapierfabriek
polishing‐millslypmeul
powder‐millkruitfabriek
power‐millstoommeul; weeffabriek
prayer‐millbidwiel
pug‐millkleimeul; kneemasjien; rondomtalie
pulp‐millpapmeul; pulpmeul
quartz‐millkwartsstamper
rice‐millrysmeul
rolling‐millplettery; rolmeul; walsmeul; walsmeule
run‐of‐the‐millalledaags; gemiddeld
saw‐millsaagmeul
scouring‐millwolwassery
treadmillsleurwerk; trapmeule
water‐millwatermeule
windmillwindmeule; windpomp
<< >