English–Afrikaans dictionary
Engels–Afrikaanse woordeboek

Afrikaans translation of the English word mill

Afrikaans/English
English → Afrikaans

EnglishAfrikaansEsperanto
info mill
common noun
info meul
common noun
;
info meule
common noun
info muelilo
common noun
EnglishAfrikaans
millboks; <duisendste deel van ’n dollar>; fabriek; frees; kartel; klits; klop; maal; masjien; meul; meule; ronddraai; slaan; spinnery; stamp; stempel; vol; vuisgeveg
all is grist that comes to his milluit alles trek hy voordeel; vir hom is alles welkom
have been through the millervaring hê; ’n leerskool deurloop hê
put through the milllaat swaar kry
textile milltekstielfabriek
that brings grist to his milldit is water op sy meul
weaving millwewery
cane‐millrietsuikermeul; suikermeul
coffee‐millkoffiemeul; koffiemeule
flax‐millvlasfabriek
flour‐millkoringmeule
fulling‐millvolmeule
gig‐millkaardery; kaardmasjien
grind‐millslypmeul
hammer‐millhamermeule
hand‐millhandmeule
horse‐millperdemeul
lumber‐millsaagmeul; saagmeule
millboardbordpapier
mill‐cogwieltand
mill‐dammeuldam
mill‐dustmeulstof
milledgemaal
millermeulenaar; meulenaarmot
mill‐gearingdryfwerk
mill‐handfabriekswerker; meulwerker
mill‐hoppermeultregter
millingkarteling; maal
mill‐ownerfabrikant; meuleienaar
mill‐pondmeuldam
mill‐racewatervoor
mill‐sheetfabrieksvel
mill‐sluicemeulsluis
mill‐spunmasjinaal gespin
millstonemeulsteen
mill‐streammeulstroom
mill‐tail<waterstroom uit ’n meul>
mill‐wheelmeulrat
millwrightmeulbouer; meulmaker
mortar‐millkalkmeul
rolling‐millplettery
treadmillsleurwerk; trapmeule
water‐millwatermeule
windmillwindmeule; windpomp

Translation may also be possible in the following other languages:

<< >