Dutch–English dictionary

English translation of the Dutch word Aal

Dutch → English

DutchEnglish (translated indirectly)Esperanto
info aal
common noun
(paling)
info eel
common noun
info angilo
common noun
info aal
common noun
elver
info juna angilo
unknown part of speech
info aal
common noun
(gier)
info liquid manure
common noun
info sterkakvo
common noun
info aal
common noun
info ale
common noun
info elo
common noun
info Aal
proper name
(Aaltje; Aaltjen; Adelheid; Adelheide; Aleid; Aleide)
info Adelaide
proper name
;
info Adele
proper name
info Adelaido
proper name
info zo glad als een aal
adjective
(aalglad)
info slippery as an eel
adjective
info angilglata
adjective
info aalachtig
adjective
(palingachtig)
info eel‐like
adjective
info angilsimila
adjective
info aalfuik
common noun
(palingfuik)
info eel‐pot
common noun
info angilnaso
common noun
info aalgeer
common noun
info eelspear
common noun
info angilforkego
common noun
info aalglad
adjective
(zo glad als een aal)
info slippery as an eel
adjective
info angilglata
adjective
info aalkaar
common noun
(aalkast)
info eel‐preserve
common noun
;
info eel‐trunk
common noun
info angilkesto
common noun
info aalkast
common noun
(aalkaar)
info eel‐preserve
common noun
;
info eel‐trunk
common noun
info angilkesto
common noun
info aalkorf
common noun
info eel‐basket
common noun
;
info eel‐pot
common noun
info angilkorbo
common noun
info aalkruid
common noun
(kruizemunt; watermunt)
info water mint
common noun
info akvomento
common noun
info aalkwab
common noun
(aalkwabbe; aalpuit; puitaal)
info blenny
common noun
info zoarco
common noun
info aalkwabbe
common noun
(aalkwab; aalpuit; puitaal)
info blenny
common noun
info zoarco
common noun
info aallarve
common noun
info leptocephalus
common noun
info leptocefalo
common noun
info aalpastei
common noun
info eel‐pie
common noun
info angilpasteĉo
common noun
info aalpuit
common noun
(kwabaal; puitaal; zoetwaterkabeljauw)
info burbot
common noun
info lojto
common noun
info aalpuit
common noun
(puitaal)
info blenny
common noun
info zoarco
common noun
info aalreiger
common noun
(blauwe reiger)
info grey heron
common noun
info griza ardeo
common noun
info aalschaar
common noun
(aalgeer; aalspeer; aalsteker; aalvork)
info eelspear
common noun
info angilforkego
common noun
info aalscholver
common noun
info cormorant
common noun
;
info shag
common noun
info kormorano
common noun
info aalscholver
common noun
info great cormorant
common noun
info granda kormorano
common noun
info aalspeer
common noun
(aalgeer; aalschaar; aalsteker; aalvork)
info eelspear
common noun
info angilforkego
common noun
info aalstal
common noun
info eel weir
common noun
info angilkapta baraĵo
unknown part of speech
info aalsteek
common noun
info spearing of eels
common noun
info angilpikado
common noun
info aalsteek
common noun
info <place where eels are speared>
common noun
info angilpikejo
common noun
info aalsteker
common noun
(aalgeer; aalschaar; aalspeer; aalvork)
info eelspear
common noun
info angilforkego
common noun
info aalsvel
common noun
info eelskin
common noun
info angilhaŭto
common noun
info aaltje
common noun
(nematode)
info nematode
common noun
info nematodo
common noun
info aalvork
common noun
(aalgeer; aalschaar; aalspeer; aalsteker)
info eelspear
common noun
info angilforkego
common noun
info aalvormig
adjective
info anguilliform
adjective
;
info eelshaped
adjective
info angilforma
adjective
info kongeraal
common noun
(zeeaal; zeepaling)
info conger‐eel
common noun
info kongro
common noun
info kwabaal
common noun
(aalpuit; zoetwaterkabeljauw)
info burbot
common noun
info lojto
common noun
info puitaal
common noun
(aalpuit)
info blenny
common noun
info zoarco
common noun
info puitaal
common noun
(aalpuit)
info burbot
common noun
;
info ling
common noun
info lojto
common noun
info sidderaal
common noun
info electric eel
common noun
info gimnoto
common noun
info weeraal
common noun
(grote modderkruiper)
info European weatherfish
common noun
;
info European weather loach
common noun
info eŭropa kobitido
common noun
DutchEnglish
aalale; eel; elver; liquid manure
zo glad als een aalas slippery as an eel
aalachtigeel‐like; eely
aalfuikeel‐basket; eel‐pot; eel buck
aalgeerdart; eel‐pick; eelspear
aalgladas slippery as an eel
aalkaareel‐preserve; eel‐trunk
aalkorfeel‐basket; eel‐buck; eel‐pot
aalkruidwater mint
aallarveleptocephalus
aalpasteieel‐pie
aalpuitburbot; eelpout
aalreigergrey heron
aalscholvercormorant; sea crow; shag
aalstaleel weir
aalsteek<place where eels are speared>; spearing of eels
aalsveleelskin
aaltjeeel; eelworm; nematode; small eel; vinegar‐eel
glasaalglass eel
kwabaalburbot
puitaaleelpout
sidderaalelectric eel
weeraalEuropean weather loach; European weatherfish
Word list
<< >