Wurdboeken op oare websteeën

BuorntaalDoeltaal

WurdboekDoeltaal
 
Multilingual Dictionary (sakhr.com)Arabysk
 
Free Online Dictionary (bulgariandictionary.com)Bulgaarsk
 
EMU Lexin (emu.dk)Deensk
 
Free Online Dictionary (bulgariandictionary.com)Dútsk
German-Turkish translation (bab.la)Dútsk
T??rkisch W??rterbuch (quickdict.de)Dútsk
 
Reta Vortaro (reta-vortaro.de)Esperanto
 
Free Online Dictionary (bulgariandictionary.com)Frânsk
 
English-Turkish translation (bab.la)Ingelsk
Free Online Dictionary (bulgariandictionary.com)Ingelsk
 
Svensk-turkiskt lexikon (nada.kth.se)Sweedsk