Woordeboeke op ander webwerwe

BrontaalDoeltaal

WoordeboekDoeltaal
 
Dictionnaire Luxembourgeois - Français (dico.lu)Frans
 
Lëtzebuerger Online Dictionnaire (www.lod.lu)Luxemburgs