Persoonlike voornaamwoorde

Die vorme tussen hakies is onbeklemtoonde variante.

PersoonNominatiefDatiefAccusatief
1ste persoon enkelvoudechmir (mer)mech
2de persoon enkelvoud, informeeldu (de)dir (der)dech
2de persoon enkelvoud, formeelDir (Der)IechIech
3de persoon enkelvoud, manlikhien (en)him (em)hien (en)
3de persoon enkelvoud, vrouliksi (se)hir (er)si (se)
3de persoon enkelvoud, onsydighatt (et)him (em)hatt (et)
1ste persoon meervoudmir (mer)äis, eisäis, eis
2de persoon meervoud, informeeldir (der)iechiech
2de persoon meervoud, formeelDir (Der)IechIech
3de persoon meervoudsi (se)hinnen (en)si (se)