Die vervoeging van die werkwoord denken

Onreëlmatige vorme is rooi gedruk.
Indikativ
PrésentPrétérit
(ech) denken(ech) duecht
(du) denks(du) duechts
(hien) denkt(hien) duecht
(mir) denken(mir) duechten
(dir) denkt(dir) duecht
(si) denken(si) duechten
Conditionnel
(ech) diecht (géif denken)
(du) diechts (géifs denken)
(hien) diech (géif denken)
(mir) diechten (géife denken)
(dir) diecht (géift denken)
(si) diechten (géif denken)
Imperativ
SingulierPluriel
denkdenkt
Partizip
(hunn) geduecht