The conjugation of the Afrikaans verb wil

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
wilwou
Verlede deelwoord
gewil