The conjugation of the Afrikaans verb weet

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
weetwis
Verlede deelwoord
geweet