The conjugation of the Afrikaans verb wees

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
iswas
Verlede deelwoord
gewees