The conjugation of the Afrikaans verb sal

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
salsou