The conjugation of the Afrikaans verb moet

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
moetmoes