The conjugation of the Afrikaans verb mag

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
magmog