The conjugation of the Afrikaans verb kan

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
kankon