The conjugation of the Afrikaans verb

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
hethad
Verlede deelwoord
gehad