The conjugation of the Afrikaans verb dink

Irregular forms are printed in red.
Teenwoordige tydVerlede tyd
dinkdag, dog
Verlede deelwoord
gedag, gedog, gedink