Informatie over het woord zich aankleden (Nederlands → Esperanto: vesti sin)

Woordsoortwederkerend werkwoord

Voorbeelden van gebruik

Hij waste zich, kleedde zich aan en maakte zorgvuldig zijn revolver schoon.
Ze moet zich dus aangekleed hebben en ik heb er niets van gemerkt.