Informatie over het woord rekening houden met (Nederlands → Esperanto: atenti pri)

Woordsoortwerkwoord

Voorbeelden van gebruik

Bij het maken van de bekisting dient daarmee terdege rekening gehouden te worden.
Het is onverstandig om geen rekening te houden met een levende draak als je in zijn buurt bent.