Ynformaasje oer it wurd Arumo

Wurdsoarteeigennamme

Bûging

NominatyfArumo
AkkusatyfArumon