Ynformaasje oer it wurd superforti

Wurdsoartetiidwurd
Ofbrekingsu·per·fort·i

Ferfoarming

Oantoanende foarm
Notiidsuperfortas
Doetiidsuperfortis
Dantiidsuperfortos
 
Betingstfoarm
superfortus
 
hjittende foarm
superfortu

 Mulwurden
 Warbere mulwurdenPassive mulwurden
Notiidsuperfortantasuperfortata
Doetiidsuperfortintasuperfortita
Dantiidsuperfortontasuperfortota

Foarbylden fan gebrûk

Tion ili faris tre rapide, kaj baldaŭ reĝo Kitikuto
trovis sin senpove ligita kaj superfortita de la
malamikoj.

Oarsettingen

Afrikaanskbemeester
Dútsküberwältigen
Fryskoermasterje
Ingelskoverpower; prevail over
Nederlânskgeweld aandoen; overmeesteren; sterker zijn dan
Portegeeskprevalecer; sujeitar; superar pela força