Information about the word in de steek laten (Dutch → Esperanto: forlasi)

Part of speechverb

Usage samples

Heeft hij zijn dobbelstenen dan in de steek gelaten?
En waarom heb jij je post in de steek gelaten?