Informatie over het woord licht werpen op (Nederlands → Esperanto: klarigi)

Woordsoortwerkwoord

Voorbeelden van gebruik

In de brief die ze hem geschreven had, had niets gestaan dat enig licht op haar persoon wierp.