Informatie over het woord op de hoogte brengen (Nederlands → Esperanto: sciigi)

Woordsoortwerkwoord

Voorbeelden van gebruik

Zonder daar echter acht op te slaan ontbood hij zijn ambtenaar eerste klasse, om deze op de hoogte te brengen.
Snel en met korte zinnen bracht Bob ze op de hoogte van wat hem in de afgelopen uren overkomen was.
De directrice, mevrouw Vollewijker, was telefonisch van het bezoek op de hoogte gebracht.