Informatie over het woord kennis dragen van (Nederlands → Esperanto: scii pri)

Woordsoortwerkwoord

Voorbeelden van gebruik

Voor zover hij wist, droeg buiten hemzelf niemand kennis van deze geheime kamer.
Hij zal toch zeker kennis dragen van mijn niet‐aflatende, onzelfzuchtige inspanningen ten behoeve van de prinses!