Information about the word om … heen (Dutch → Esperanto: ĉirkaŭ)

Part of speechpreposition

Usage samples

„Leugenaar!” schreeuwde de dwerg, om hem heen springend.
Hij keek om zich heen.
Hij legde zijn arm om haar heen.
Overal om hem heen waren ruines.
Zij voeren om het wrak heen.