Informatie over het woord om … heen (Nederlands → Esperanto: ĉirkaŭ)

Woordsoortvoorzetsel

Voorbeelden van gebruik

„Leugenaar!” schreeuwde de dwerg, om hem heen springend.
Hij keek om zich heen.
Hij legde zijn arm om haar heen.
Overal om hem heen waren ruines.
Zij voeren om het wrak heen.