Information about the word kunnen tegen (Dutch → Esperanto: toleri)

Synonyms: aanzien, dulden, gedogen, harden, lijden, pikken, toelaten, tolereren, velen, verdragen, op zich laten zitten, gelijden

Part of speechverb

Usage samples

Mensen die aan migraine lijden kunnen dikwijls slecht tegen fel licht en geluid.