Information über das Wort daar … op (Niederländisch → Esperanto: pri tio)

Synonyme: daarin, daaromtrent, daarover, daarvan, daar … in, daarop

Wortartpronominales Adverb

Gebrauchsbeispiele

Daar had hij geen antwoord op.